Máy giặt công nghiệp Primus RX 520

  • Tần suất – 58kg/mẻ vải khô
  • Tốc độ giặt – 38 vòng/phút
  • Tốc độ vắt – 440 vòng/phút
  • Đơn vị nhập khẩu Hưng Thịnh Phát