Máy giặt công nghiệp Primus FXB 180

  • Công suất – 18kg/mẻ vải khô
  • Tốc độ giặt – 42 vòng/phút
  • Tốc độ vắt – 939 vòng/phút
  • Đơn vị nhập khẩu – Hưng Thịnh Phát