Máy giặt công nghiệp Primus FX 280

  • công suất 32kg/mẻ vải khô
  • tốc độ giặt 42 vòng / phút
  • tốc độ vắt 915 vòng/ phút