Bếp âu 2 họng Berjaya OB 2FS

  • Kích thước bếp(mm):L300 x W720+60 x H860
  • Kích thước hộp(mm):L350 x W780 x H400
  • Trọng lượng: 35 kg
  • Mức độ tiêu thụ gas : 40000 Btu/Hr
  • Giá trị đốt : 42.4 Mj/Hr
  • Số họng : 2
  • Sản xuất: Berjaya – Malaysia
  • Nhập khẩu và phân phối: Bep36